top of page

UGDYMAS

moderni mokykla

Humanistinis ugdymas -

tai mokymo ir auklėjimo sintezė.

Ugdymo aplinka

Mokyklos erdvėse materializuojasi svarbiausios mūsų mokyklos vertybės: bendrystė, rūpinimasis kitais, sąmoningas mokymasis ir pažinimo džiaugsmas.

VHM_Venecijos karnavalas-6.jpg

Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos yra pagilintos, kūrybiškai papildytos ir praturtintos žiniomis ir veiklomis, kurios atitinka humanistinio ugdymo idėjas ir principus.

VHM_bendryste.jpg
VHM_chemija-12.jpg

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo tikslas - plėtoti dvasines, intelektines, fizines vaiko galias, ugdyti kilnų, kūrybingą ir atsakingą žmogų. 

VHM_Plius1-14.jpg

Vertinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra skirtas įkvėpti, motyvuoti ir kurti grįžtamąjį ryšį, leidžiantį sužinoti, kur ir kokios pagalbos reikia mokiniui.

Savęs pažinimas

Humanistinis ugdymas vertina dvasinę žmogaus prigimtį ir bendražmogiškąsias vertybes. Padėti atrasti save, t.y. savo gabumus ir talentus, vertybines nuostatas bei gyvenimo prasmę yra vienas iš humanistinio ugdymo tikslų.

Psichologijos pamoka_0009.jpg

Mąstymo ugdymas

Itin svarbus humanistinio ugdymo tikslas yra vaikų mąstymo ugdymas.  Kritinio mąstymo ugdymas ir mokymasis spręsti problemas - būtini gebėjimai šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje, kuriam būdinga itin didelė informacijos bei jos šaltinių gausa.

VHM_biologija-8.jpg
bottom of page