top of page

PRIEŠMOKYKLINIS IR PRADINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui įgyti dorinės, socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą.

Pradinė mokykla

Dorinis ugdymas

Dorinio ugdymo arba bendrystės pamokos vyksta keturis kartus per savaitę. Pamokose siekiame apie žmogų ir pasaulį pasakoti matematikos, literatūros, fizikos, astronomijos, istorijos, biologijos, muzikos, dailės, teatro, psichologijos ir filosofijos kalbomis. Taikome analogijos principą, ieškome paralelių tarp mokslinių žinių ir vaiko vidinio pasaulio, kad mokslo žinios įgytų asmeninės vertės, ugdytų remtis bendražmogiškomis vertybėmis.

VHM_uzduotys-2.jpg
VHM_bendryste-8.jpg

Gimtoji kalba

Lietuvių kalbai tenka išskirtinis vaidmuo, nes kalbiniai gebėjimai itin reikšmingi vaiko asmenybės tapsmui. Pamokose didelis dėmesys skiriamas minties raiškai, kuriančiai žodžio galiai. Mokome vaikus suvokti ir jausti atsakomybę už žodžius, kuriuos jie taria, rašo, galvoja. Skatiname vaikus turtinti savo žodyną, ieškoti kalboje tikslaus, vaizdingo žodžio ar taiklaus posakio. Nuo ketvirtos klasės vaikai mokosi kūrybinio rašymo. Rašytinis tekstas labai disciplinuoja mintis, padeda sutelkti mąstymą, sustabdyti netinkamą mintį, bet išplėtoti gerą mintį.

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimo pamokose padedame vaikams giliau pažinti ir suprasti pasaulį, kuriame gyvename. Dėmesį kreipiame į pačius gražiausius ir subtiliausius gamtos reiškinius ir jų paslaptingą tikslumą. Ugdome vaikų gebėjimą stebėtis ir žavėtis gamtos slėpiniais, įžvelgti tai, kas joje regima ir neregima, plėtoti suvokimą, kaip nuo pat pradžių pradžios augo ir plėtėsi Gamtos kūryba. Pamokose mokomės pažinti augalus, gyvūnus, kraštovaizdžius, dangaus kūnus. Tai pamokos apie gyvybę Žemėje: nuo grūdo triumfo iki galaktikų didybės.

VHM_Anatomija-17.jpg
Trukmenos_treciokai-8.jpg

Matematika

Matematika talpina savyje ne tik tiesą, bet ir ypatingą grožį, padeda suvokti, kaip viskas tobulai susiję. Matematikos pamokose pasineriame į skaičių pasaulį, ieškodami tvarkos ir harmonijos, įvairovės ir tikslingumo, begalybės ir amžinumo. Matematika moko mąstyti. Pamokose kuriamos matematinės situacijos, kuriose vaikai laisvai samprotauja, įrodinėja, neigia ar abejoja. Pateikiamos užduotys, lavinančios logiką, mąstymo gebėjimus, bendradarbiavimą.

Fizinis ugdymas

Fizinio ugdymo pamokos skirtos augti ir tobulėti, patirti judėjimo džiaugsmą, fizine veikla išreikšti savo individualumą ir kūrybingumą, rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. Kartą per savaitę vaikai sportuoja kartu su kineziterapeutu. pamokose organizuojama vaiko prigimčiai artima fizinė veikla, ugdomas sąmoningas požiūris į savarankišką mankštinimąsi, gebėjimą rinktis sveiką gyvenseną. Antra fizinio ugdymo pamoka vyksta baseine. Plaukimas ne tik stiprina visus kūno raumenis, bet ir gerina vaikų akademinius pasiekimus.

VHM_kunokultura-8.jpg
VHM_daile2-7.jpg

Meninis ugdymas
(dailė, muzika, teatras, šokis)

Meninio ugdymo paskirtis - atskleisti ir lavinti vaikuose Grožio suvokimą. 

Dailės pamokose puoselėjama savita vaikų pasaulėjauta, ugdomi dailės raiškos gebėjimai.

Muzikos pamokose ugdomas vaikų muzikalumas, dainavimo ir grojimo gebėjimai.

Šokio pamokose puoselėjamas kinestetinis ir kūrybinis savitumas, plėtojama šokio raiška.

Teatro pamokose tyrinėjamas vidinis žmogaus pasaulis, kuriami nedidelės vaidinimai bei spektakliai.

Socialinių įgūdžių ugdymas

Socialinius psichologinius įgūdžius ugdome narsos ir ištvermės pamokose. Pamokų paskirtis - padėti vaikams nors truputį išsilaisvinti iš savojo "aš" kiauto ir priartėti prie "mes" pojūčio. Vaikai žaidžia komandinius žaidimus, sprendžia, kaip tarpusavyje sukurti artumo, geranoriškumo pojūtį, mokosi veikti išvien, girdėti ir suprasti vienas kitą. 

VHM_narsa.jpg
bottom of page