top of page

Mąstymo ugdymas

VHM_biologija-28.jpg

Informacijos analizė, vertinimas, jos pertvarkymas ir sprendimų priėmimas yra tokie mąstymo procesai, kurie padeda iš turimų žinių sukurti naują žinojimą bei supratimą, ir tai reikalauja didesnio mąstančiojo aktyvumo bei pastangų nei tik paprastas faktų žinojimas ar gebėjimas panaudoti bazinius (skaitymo, rašymo, skaitinio raštingumo ir kt.) įgūdžius. Aukštesnieji mąstymo gebėjimai apima platų įvairių tarpusavyje susijusių įgūdžių spektrą, tačiau galima išskirti du svarbesnius jų aspektus:

  • kritinis mąstymas - tai gebėjimas interpretuoti ir apibendrinti turimą informaciją bei įvertinti, kokias išvadas, nuomones ar vertinimus galima daryti remiantis tokia informacija bei analizuojant jos kaip argumentų ir įrodymų pagrįstumą;

  • problemų sprendimas - gebėjimas atsirinkti reikalingą informaciją bei atrasti strategiją, kaip galima pertvarkyti ir panaudoti šią informaciją konkrečiai užduočiai spręsti.

Šie gebėjimai padeda mokiniams tapti savarankiškai mąstantiems, o tai yra labai svarbu šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje, kuriam būdinga itin didelė informacijos bei jos šaltinių gausa.​

bottom of page