top of page

Savęs pažinimas

VHM_psichologija-4.jpg

Kad vaikas galėtų realizuoti savo galimybes, pirmiausia jis turi save gerai pažinti, turi atrasti savo identiškumą, o kartu ir pašaukimą. Tai reiškia, kad mokyklos užduotis yra sudaryti sąlygas vaikui suvokti savo tikruosius troškimus bei sugebėjimus ir išmokyti išreikšti juos gyvenime. Vaikas turi išmokti būti autentiškas ir sąžiningas, jo kalba ir elgesys turi atspindėti jo tikruosius jausmus. Pažinti save, vadinasi, būti jautriam savo jausmams, vidiniams impulsams, jais pasitikėti ir remtis gyvenime. Pasitikintis savo jausmais ir jais besiremiantis žmogus - kūrybiškas. Kūrybiškas vaikas intuityviai jaučia, kas yra teisinga objektyvioje realybėje ir žmonių, su kuriais jis susiduria, tarpusavio santykiuose. Nekūrybiškas vaikas yra praradęs savo intuityvų balsą, lyg "prijaukintas", laukiąs, kad jam vadovautų bei pritartų aplinkiniai. 

Kita mokyklos užduotis yra padėti vaikui pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią. Sužinojęs, kas esi iš tikrųjų, išgirdęs savo vidinį balsą, supranti, kaip gyventi. Atrasti savo autentiškumą yra beveik tas pats, kaip žinoti savo pašaukimą, pasirinkti profesiją. Kad šis pasirinkimas būtų brandus ir neatsitiktinis, vaikui reikia turėti kuo daugiau galimybių išmėginti save įvairiose veiklose. 

Savo vertės pajautimas ir gyvenimo vertinimas yra tarpusavyje susiję: būdamas vertingas, kažką pozityviai gali keisti pasaulyje, o tai reiškia, kad gyvenimas prasmingas ir verta jį branginti.

bottom of page