top of page

APIE MUS

VILNIAUS HUMANISTINĖ MOKYKLA yra privati bendrojo ugdymo mokykla (gimnazija), įsteigta 2015 metais.

VHM_Gamta ir zmogus-21.jpg

Vilniaus humanistinė mokykla

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" yra prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veikloje puoselėjanti humanistinio ugdymo idėjas ir principus. 

Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis. 

Mokykloje šiuo metu dirba  35-ių talentingų ir charizmatiškų mokytojų komanda.

Mokykloje mokosi 220 mokinių.

Klasėse mokosi po 12-16 mokinių.

VHM simboliu reiksme.png

Mūsų vertybės

  • Džiaugsmas

  • Bendrystė

  • Proto ir širdies darna

  • Sąmoningas mokymasis

VHM simboliu reiksme.png
VHM_Muzika-17.jpg

VHM istorija

2015 metais Vilniaus humanistinės mokyklos steigėjai sukūrė mokyklos koncepciją ir strategiją, įrengė mokyklos patalpas.

2016 - 2017  mokslo metais pradėjo veikti priešmokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė 1-2 klasė. 

2017- 2018 mokslo metus pasitikome su gausesniu būriu mokinių: priešmokykline grupe, 1, 2 ir 3 klasėmis. 

2018-2019 mokslo metais mokyklą lankė 80 mokinių, veikė priešmokyklinio ugdymo grupė ir pradinė mokykla.

2019-2020 mokslo metais tęsėme vykdyti priešmokyklinį ugdymą, pradinį ugdymą (1-4 klasės) ir pradėjome įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą, t.y. atidarėme 5-ą klasę. 

2020-2021 mokslo metais papildomai surinkome vaikus į antrą priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-3 klasių turėjome po du komplektus, mokėsi viena ketvirtokų klasė, o pagrindinėje mokykloje veikė 5-6 klasės.

2022-2023 mokslo metais mokykloje mokėsi 200 mokinių.

2023-2024 mokslo metais pradėjome vykdyti pagrindinio ugdymo II pakopos (9-10 klasės) programą.

ADMINISTRACIJA

Sonata Petraitienė

DIREKTORĖ

Vaida  Špokevičiūtė

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA

Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA

Žydrūnė Butrimienė

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA

Bendri kontaktai

bottom of page