top of page

VERTINIMAS

VHM_Plius1-2.jpg

Vertinimas aprėpia žinių ir jų supratimo, gebėjimų ir nuostatų plotį ir gylį. Vertinimas yra skirtas įkvėpti, motyvuoti ir kurti grįžtamąjį ryšį, leidžiantį sužinoti, kur ir kokios pagalbos reikia mokiniui.

Kiekvieno semestro pabaigoje yra vertinama mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai. 

Priešmokyklinės grupės vaikų pasiekimai yra glaustai aprašomi.

Pradinių klasių mokinių pasiekimai vertinami lygmenimis (aukštesnysis, pagrindinis arba patenkinamas).

5-9 klasių mokinių mokymosi rezultatai  vertinami pažymiais.

Visų klasių mokiniai semestro pabaigoje ruošia savo geriausių darbų segtuvus ir veda susirinkimus savo tėvams ir mokytojams. Šių susirinkimų metu mokiniai pristato savo mokymosi rezultatus,  rodo geriausių darbų pavyzdžius, garsiai mąsto apie mokymosi pažangą,  pristato savo tolesnio mokymosi tikslus.

Geriausių darbų segtuvo kūrimo procese, kuris trunka visus metus per visas klases, vaikai išmoksta:

  • nustatyti gero darbo kriterijus,

  • savarankiškai atrinkti darbų pavyzdžius,

  • argumentuoti savo pasirinkimą,

  • mąstyti apie savo mokymąsi,

  • vertinti save,

  • kelti naujus mokymosi tikslus,

  • ilgainiui pastebėti vis subtilesnius savo mokymosi niuansus.

bottom of page