UGDYMO APLINKA

Ugdymo aplinka suprantama ne tik kaip fizinė mokymosi aplinka, t.y. patalpa, priemonės ir įrankiai, bet ir kaip mokymosi metu sukuriamas klasės, kaip individualių žmonių visumos, mikroklimatas.