top of page

Plius vienas


Kiekvieno semestro pabaigoje mūsų mokiniai ruošia pateiktis, kuriose apibendrina bemaž visų mokomųjų disciplinų turinį, išgrynina esmines žinias, atskleidžia savo išmokimo gylį, stipriąsias puses, formuluoja naujus mokymosi tikslus kitam semestrui ar būsimiems mokslo metams. Už puikiai paruoštas pateiktis, kurias peržiūri ir atrenka mokytojų komanda, suteikiame vaikams galimybę pasikelti bet kurio dalyko pažymį vienu balu. Be to, apdovanojame vaikus simboline +1 statulėle, žyminčią jų mokymosi sėkmę.


16 views0 comments

留言


bottom of page