top of page

PIRLS-TARPTAUTINIS SKAITYMO GEBĖJIMŲ TYRIMAS

Vakar mūsų mokyklą pasiekė PIRLS tyrimo rezultatai. Didžiuojamės, kad mūsų mokiniai gerokai viršijo Lietuvos penktokų vidutinius skaitymo gebėjimus.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), t.y. Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas mūsų mokykloje buvo atliktas 2021 metais. Jame dalyvavo mūsų išugdyti penktokai.

Tyrimo programoje skiriami 3 skaitymo aspektai.

1. Skaitymo tikslai: skaitymas siekiant įgyti literatūrinės patirties;

skaitymas siekiant gauti ir panaudoti informaciją.

2. Teksto suvokimas: sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą informaciją; daryti tiesiogines išvadas; interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją; ištirti ir įvertinti turinį bei detales.

3. Požiūris į skaitymą ir su skaitymu susiję įpročiai.

Skaitymo ugdymui mūsų mokykloje yra skiriamas ypatingas dėmesys. Nuo pirmos klasės sustiprintai mokome lietuvių kalbos, nuosekliai mokome vaikus įvairių skaitymo strategijų. Tikime, kad kituose tarptautiniuose skaitymo tyrimuose pasieksime dar geresnių rezultatų.


27 views0 comments

コメント


bottom of page