top of page

Geros mokyklos koncepcija

2015 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino Geros mokyklos koncepciją kaip universalų šiuolaikinės mokyklos raidos orientyrą, nurodantį kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais ir pageidaujamais šalyje. Geros mokyklos koncepcija ragina gilintis į tai, koks bus mokymasis ateityje. Akivaizdi tendencija - pereinama prie suasmeninto ugdymosi pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi ir mokomasi skirtingais tempais ir būdais. Drauge mokymasis "socialėja" - mokomasi partneriškai, grupėse, komandose, t.y. bendrystėje.

Svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomi geri (pageidaujami, priimtini) rezultatai ir įsimenančios, prasmingos, džiugios gyvenimo mokykloje patirtys. Taigi mokykloje mokomasi ir gyvenama! Mokykla tampa prasmingos intelektinės ir dvasinės veiklos erdve.

Ugdymo turinys įdomus, pakankamai gilus ir platus, kuriantis iššūkius. 

Pamokų tipai, struktūra, scenarijai gali būti labai skirtingi, įvairiai ir lanksčiai organizuojamas mokymo(si) laikas (sujungtos pamokos, teminės ar keliems dalykams skirtos savaitės ir kt.) 

Ugdymasis arba mokinio veikla yra:

  • įdomi ir auginanti,

  • laisva, patyriminė,

  • personalizuota,

  • interaktyvi ir integrali,

  • aktuali.

 

Ugdymas arba mokytojo veikla yra:

  • tikslinga ir paremianti,

  • visybiška, susiliejanti,

  • įvairi įvairiems,

  • dialogiška ir partneriška,

  • šiuolaikiška ir prasminga.

Ugdymo(si) aplinka - dinamiška, atvira ir funkcionali. Ji stimuliuoja mąstymą, mokymąsi ir kūrybiškumą. Laikomasi "klasės be sienų" filosofijos - ugdymosi procesas neapsiriboja mokyklos erdvėmis: mokomasi kieme, rengiamos edukacinės išvykos, kelionės.

Mokyklos bendruomenė (mokytojai, mokiniai ir jų tėvai) suvokia mokyklos tikslo svarbą ir uoliai jo siekia, atsakingai kuria mokyklą. 

Geros mokyklos koncepcija kiekvienai mokyklai suteikia galimybę pačiai pasirinkti kelią geresnio, kokybiškesnio ugdymo(si) link. 

bottom of page