Komanda

Mokyklos steigėja, vadovė ir 3 klasės mokytoja

Sonata Petraitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Edukologijos ir pedagoginės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 17 metų.

"Man patinka į prasmę orientuotas ugdymas, kai vaikai mokosi to, kas yra prasminga ir svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Visais laikais svarbu buvo ir išlieka pažinti save, atrasti ir aktyvuoti geriausias savo savybes, atskleisti savo unikalumą ir pašaukimą. Kam? Tam, kad tinkamiausiu būdu galėtume tarnauti žmonijai, kurti geresnį pasaulį."

sonata.petraitiene@vhm.lt  

1 klasės mokytoja

Stasė Makštutienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Edukologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 34 metai.

stase.makstutiene@vhm.lt

2 klasės mokytoja

Aleksandra Dombrovskaja

Kūrybinių industrijų bakalaurė. Įgijo mokytojo kvalifikaciją. Šiuo metu studijuoja pradinio ugdymo pedagogiką. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

aleksandra.dombrovskaja@vhm.lt

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vilita Čiapaitė

Psichologijos mokytoja. Teisės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 4 metai.

"Mokykla - tai vieta, kur mokiniai ir mokytojai jaučiasi laisvi, saugūs, palaikomi, kur glaudus bendradarbiavimas veda savęs atradimo ir tobulėjimo laiptais. Ugdyti vaiką - tai augti su juo drauge, pažinti jį, padėti atsiskleisti, o susidūrus su sunkumais padrąsinti ir įkvėpti pasitikėjimo."

vilita.ciapaite@vhm.lt

 

Direktorės pavaduotoja

Vaida Špokevičiūtė

Psichologė, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistė. Organizacinės psichologijos magistrė. Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo patirtis - 7 metai.

"Mokykla - tai vaiko gyvenimo išplėtimas, kai augimui ir tobulėjimui nebepakanka šeimos rato, tai aplinka, kurioje vaikas auga, bręsta, skleidžiasi ir pražysta gražiausiais žiedais:). Vaikai - tai unikalūs kūriniai, tokie panašūs į mus, tėvus, o ir tokie skirtingi, - nuoširdžiai mylintys, tikintys, laisvi, geri ir teisingi. Būti su vaikais - tai gyvenimo dovana išgyventi pasaulio grožį ir įvairovę dar kartą ir naujai."

vaida.spokeviciute@vhm.lt

 

Mokytojo padėjėja

Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė

Technologijos mokslų magistrė. Sertifikuota  efektyvios tėvystės trenerė. Daugiau nei 10 metų aktyviai domisi vaikų ugdymo temomis. 
Šiuo metu studijuoja žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimą.
Tylos ir susikaupimo mokytojas

Ugnius Leimontas

Dėmesingumo, savistabos ir meditacijos mokytojas. Verslo administravimo bakalauras. Edinburge, Škotijoje mokėsi meditacijos vaikams. Pedagoginė patirtis - 1 metai.

"Jei turi planą metams - sodink ryžius. Jei turi planą dešimčiai metų - sodink medžius. Jei turi planą šimtui metų - mokyk vaikus." <Konfucijus>

 

Muzikos mokytoja, mokyklos choro vadovė

Toma Vaišvilaitė

Muzikos mokytoja. Bendrosios muzikos didaktikos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 4 metai.

"Vaikai – pasaulio stebuklas, jie tikri ir atviri, tad dirbdama su jais mokausi pati. Lygiai taip, kaip viena maža mintis gali virsti į neišmatuojamus dalykus, taip vienas mažas veiksmas gali pakeisti pasaulį, o būtent vaikai ir yra tie žmogučiai, kurie tuojau pakeis pasaulį, tad ugdydama juos jaučiuosi prisiliečianti ir prie mūsų ateities :) "

 

Pasaulio pažinimo mokytojas

Vygantas Gaina

Biologijos mokytojas metodininkas, chemijos mokytojas. Edukologijos magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 18 metų. 

 

Mažosios ekspedicijos mokytoja

Violeta Skinderienė

Pradinių klasių mokytoja. Edukologijos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 5 metai.

"Dirbti su vaikais man yra be galo prasmingas ir atsakingas darbas. Net ne darbas – gyvenimo būdas.  Kartais mokykloje jaučiuosi kaip sodininkė, kurios rankoms yra patikėti grūdai. Svarbu tinkamai jais pasirūpinti – šildyti dėmesiu ir laistyti vertybėmis, kad iš jų išaugtų sveika ir vaisinga darbais kitų labui ateitis."

 

Anglų kalbos mokytoja

Edita Parham

Anglų kalbos filologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai. 

Rusų kalbos mokytoja

Julija Dombrovskaja

Pradinių klasių mokytoja, šokio mokytoja metodininkė. Edukologijos bakalaurė, šokio pedagogikos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 21 metai.
Teatro mokytojas

Eimantas Pakalka

Oskaro Koršunovo teatro aktorius. Teatro ir kino bakalauras. Šiuo metu tęsia vaidybos studijas magistrantūroje. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

 

 

Kūno kultūros mokytojas

Žygimantas Skinderis

Kineziterapeutas, socialinis darbuotojas. Kineziterapijos bakalauras, socialinio darbo bakalauras.
Kūrybinio rašymo mokytoja

Ilona Ežerinytė

Rašytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Pedagoginio darbo stažas - 30 metų.
Narsos ir ištvermės mokytojas

Gintautas Katulis

Psichologas, mokymų vadovas. Verslo psichologijos magistras, Via Experientia patirtinio ugdymo akademijos narys.