VISYBIŠKUMAS:

proto ir širdies darna.

 

BENDRYSTĖ:

gyventi su žmonėmis ir dėl žmonių

SĄMONINGUMAS:

prasmingai mokytis ir gyventi, siekti aukštų tikslų.

DŽIAUGSMAS

Mokykloje kuriama džiaugsminga nuotaika. Pedagogai džiaugsmingai pasitinka vaikus ir elgiasi su jais rūpestingai, švelniai ir linksmai. Džiaugsminga nuotaika, kurią vaikas patiria mokykloje, yra požymis, kad skleidžiasi jo asmenybė, ir jis mokykloje gyvena sėkmingą gyvenimą.

BENDRA SĖKMĖ

Skatinamas ir itin vertinamas indėlis į bendrą sėkmę, tikslą. Geranoriškas tarpusavio  bendradarbiavimas pripildo gyvenimą prasmės; moko taikiai ir darniai sugyventi su savimi, kitais žmonėmis ir pasauliu.

VIENYBĖ

Mokykloje kuriama vienybės, bendrystės atmosfera. Kuo sunkesnė mokomoji užduotis, tuo svarbesnis bendramokslių palaikymas ir pagalba.

SUAUGTI, VYSTYTIS, LAISVĖTI

Šių prigimtinių vaiko siekių - tobulėti, suaugti, laisvėti - paisymas yra humanistinio pedagoginio proceso pagrindas, todėl pedagogai kūrybiškai ieško šiuos siekius atitinkančių ugdymo metodų ir taiko juos kasdienėje veikloje.

PAMOKA PAMOKOJE

Pamokoje ieškoma jungties tarp materialumo ir dvasingumo. Taikant analogijos principą  mokslo faktai ir dėsniai ima kalbėti vaikui apie jo vidinio pasaulio faktus ir dėsnius.

SAVAITĖS TEMA

Kiekviena savaitė turi savo temą, kurios pagrindu kuriamas integruotas ugdymo turinys.

MOKYMOSI GRUPĖS

Nedidelės mokymosi grupės -12 (14) vaikų ir mokytojas. Nėra fiksuotų grupių, klasių "a"/ "b"; sudaromos sąlygos keisti mokymosi grupes, kad visi geriau pažintų vieni kitus.

IŠVYKA Į „GYVENIMĄ“

Kartą per savaitę organizuojamos išvykos į "gyvenimą", kurių tikslas – tiesiogiai pažinti pasaulį, visuomenę, suvokti žmonių ir įvairių gyvenimo reiškinių integralumą.

ŽVALUS RYTAS

Dieną pradedame sporto salėje Saulės pasveikinimu arba penkiais Tibeto pratimais.

Naujos kartos vaikai

  • Dabartinėms kartoms svarbiausia – turėti ir užvaldyti.
Naujoms kartoms svarbiausia – duoti ir dovanoti.
  • Dabartinių kartų šūkis – rungtyniauti ir konkuruoti.
Naujų kartų šūkis  bus – bendradarbiauti ir vienytis.
  • Dabartinės kartos griauna.
Naujos kartos statys.
  • Mokslo žinių įvaldymas – dabartinių kartų pasididžiavimas ir šlovė.
Naujoms kartoms – išmintis aukščiau už viską.
  • Dabartines kartas valdo intelektas.
Naujoms kartoms vadovaus intuicija.
  • Dabartines kartas supa išsigimusios formos.
Naujos kartos apsups save grožiu.
  • Dabartinės kartos linksta nuo sunkių kančių.
Naujos kartos neš Šviesą ir džiaugsmą.
  • Dabartinės kartos susikausčiusios.
Naujos kartos bus laisvos.
(Humanistinės pedagogikos manifestas. V, 2012)